מדיניות

תקנון

אתר הספרים של ספרי אחד הוצאה לאור (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט אשר מנהל קטלוג ספרים וירטואלי – באתר ישנם תחומי תוכן שונים שקושרים לעולם ההוצאה לאור, סופרים וספרים.  חוץ מהתוכן שמוצג באתר, האתר גם מנהל חנות מקוונת המאפשרת לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם לרכוש ספרים ולקבלם במשלוח. האתר הינו בבעלות חברת ספרי ‘אחד הוצאה לאור (להלן: החברה / “אחד הוצאה לאור”)

כל המבצע פעולה באתר (להלן: “משתתף”) מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. “פעולה באתר” משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות במבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע”י הבנקים בישראל ומפוקחות על ידם.

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו על-ידי אחד הוצאה לאור וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר למעט נותני כרטיס האשראי.

דיוור פרסומי והודעות – כל משתתף או משתמש באתר המוסר את פרטיו למפעילי האתר במהלך רכישה, או כל אינטראקציה אחרת מול מפעילי האתר, נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דברי פרסומת מאחד הוצאה, כמשמעות הסכמה זו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (חוק הספאם).

דברי הפרסומת ישלחו אל פרטי הקשר שנמסרו במהלך תהליך הרכישה המקוון או בכל צורת קשר שנערכה אל מול נציגי האתר או החברה. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות הפרסומת שישלחו אליך.

פרטיות – אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מפרטת את המידע שאנו אוספים ואת השימושים שנעשה בו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.

החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 18 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת ספרי אחד הוצאה לאור

במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

אחד הוצאה לאור לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

אחד הוצאה לאור לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

אחד הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אור בחיים ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית אחד הוצאה לאור להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית אחד הוצאה לאור, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

מדיניות סליקה

הננו מתחייבים לא להעביר את פרטי הלקוחות ופרטי האשראי לצד ג’
אחד הוצאה לאור שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
עודכן לאחרונה: 11/102021 ו’ כסליו ה’תשפ”ב

מדיניות החזרות ומשלוחים

מדיניות ומשלוחים
זמן אספקת משלוח הנו בין 3-4 ימי עסקים לכל רחבי הארץ.
במקרים חריגים עד 14 ימי עסקים.
מדינות החזרת מוצרים וביטולי עסקאות

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו, אחד הוצאה לאור תאפשר החלפת מוצרים והחזרתם תוך קבלת החזר כספי בתנאים שיפורטו להלן.

 בכפוף לכל דין, אחד הוצאה לאור תאפשר החלפת מוצרים (ללא החזר כספי) בתנאים הבאים בלבד:

 • ניתן להחליף ספר שנמכר באתר למעט ספרים שנמכרו במבצעים ובלבד שתוצג הוכחת קניה (פתק החלפה או קבלה)
 • ההחלפה תתאפשר בתוך חודש ימים מיום הקניה, בהחזרת מוצרים במצב חדש, שלא נעשה בהם כל שימוש, באריזתם המקורית שלא נפתחה.
 • תמורת המוצרים שיוחלפו יינתן מוצר חלופי ו/או שובר זיכוי בהתאם לסכום הרשום על הקבלה/ פתק ההחלפה. למען הסר ספק, למעט המקרים המפורטים להלן לא יינתן החזר כספי.
 • בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת, ההחלפה הינה חד פעמית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לכל דין, אחד הוצאה לאור תאפשר קבלת החזר כספי עבור מוצרים בתנאים הבאים בלבד:

 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור ספרים הנמכרים ללא אריזה, מוצר שנרכש בסכום הנמוך מ- 50 ₪ וכן מוצר שהנו פגום או מוצר שנעשה בו שימוש.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובהתאם לדין, לא תתאפשר החזרת מוצר שניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול.
 • המוצר הוחזר לאחת מחנויות הרשת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ללא פגם, מבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה וכן הוצגה הוכחה לרכישתו (פתק החלפה, קבלה או הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום).
 • בעת ביטול עסקה דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות כל סוג של תווי קניה, שוברי מתנה או כרטיסים מגנטיים נטענים.

אופן קבלת ההחזר:

 • בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה.
 • החלפת או החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור במודעה זו, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי דין.

ספר מתחיל עם רעיון.

רוצה לשתף איתנו פעולה
ולהוציא את הכובש הבא?

מלאו כאן את הפרטים שלכם, ונחזור אליכם >>